Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1476517 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Duyên - ID: 1476517
 IP & Posted by:  1.52.104.82 on January 11, 2020 at 4:04pm
 Updated by:  February 17, 2020 at 3:56pm
 Gender:  Female
 Age:  35
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Bình Dương
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Nvvp
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Will tell you later
 Marital Status: Single
 My goal:  Lập gia đình Translate to English
 Free Time:  Chăm sóc gia đình Translate to English
 I Am:  Nghiêm túc trong chuyện tình cảm, tự tin, dịu dàng nhưng cũng rất bản lĩnh, sóng có lập trường đủ để cùng nhau khi gặp những sóng gió trong cuộc đời. Translate to English
 Looking For:  Mong muốn gặp một người đàn ông chân Thành dưới 45 tuổi, có ý định nghiêm túc để kết hôn. Translate to English

Back | Send Email to Duyên (ID: 1476517)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.