Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1476489 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Phạm Hà - ID: 1476489
 IP & Posted by:  171.245.200.207 on January 11, 2020 at 1:53am
 Updated by:  January 22, 2020 at 5:10am
 Gender:  Female
 Age:  41
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Bán chợ rong
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Lập gia đình Translate to English
 Free Time:  Nghe nhạc,xem phim,cafe Translate to English
 I Am:  Một người đơn giản bình thường,trầm tính nhưng cũng dễ hoà đồng Translate to English
 Looking For:  Ngoại hình dễ nhìn,có công việc ổn định,là người luôn hướng về gia đình biết quan tâm và có trách nhiệm để chia sẽ cùng nhau đi hết đoạn đường con lại hy vọng thông qua trang này em có thể tìm và gặp người mà em mong đợi.nếu ai đó thật sự nghiêm túc thì hãy liên lạc em qua hoamipham a móc ya hu chấm com nhe.chỉ xin trả lời thư có hình.cảm ơn Translate to English

Back | Send Email to Phạm Hà (ID: 1476489)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.