Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1476388 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Nguyên Thi - ID: 1476388
 IP & Posted by:  103.7.38.80 on January 9, 2020 at 8:02am
 Updated by:  June 29, 2020 at 5:11pm
 Gender:  Female
 Age:  59
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sài Gòn
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Buôn bán nhỏ
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Ngắn bạn bè, sau tùy duyên Translate to English
 Free Time:  Dọn dẹp nhà cửa, nấu những món ăn mình thích, cà phê với bạn bè Translate to English
 I Am:  xấu đẹp tùy người đối diện , không giàu,nghiêm túc , không thích lăng nhăng , Translate to English
 Looking For:  Từ 60 tới 70 độc thân, ly dị , không nói lời dung tục, tương đối về mọi mặt , mong gặp bạn tốt ,không đòi hỏi tuyệt đối Translate to English

Back | Send Email to Nguyên Thi (ID: 1476388)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.