Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1476278 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Hạnh Nguyễn - ID: 1476278
 IP & Posted by:  42.112.180.247 on January 7, 2020 at 8:18am
 Updated by:  September 17, 2020 at 7:54pm
 Gender:  Female
 Age:  28
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Hà nội
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  nvvp
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  tìm kiếm một mối quan hệ nghiêm túc cùng nhau chia sẻ vui buồn trong cuộc sống. Translate to English
 Free Time:  nấu ăn Translate to English
 I Am:  Ngoại hình xinh. da trắng. hiền và biết lăng nghe Translate to English
 Looking For:  Một người đàn ông chín chắn trưởng thành có thể lo và chăm sóc cho người yêu của mình Translate to English

Back | Send Email to Hạnh Nguyễn (ID: 1476278)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.