Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1475161 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Bằng Lăng - ID: 1475161
 IP & Posted by:  24.136.130.136 on December 17, 2019 at 7:00pm
 Updated by:  December 18, 2019 at 5:06pm
 Gender:  Female
 Age:  41
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Southern pines
 State/Province:  North Carolina
 Country:  United States
 Religion:  Catholic
 Education:  Will tell you later
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 I Am:  Nói chuyện rồi sẽ biết, không muốn tự nói về mình Translate to English
 Looking For:  Một người đàn ông chững chạc, công việc ổn định, hài hước một chút, thông minh và bản lĩnh. Usa thôi nhé Translate to English

Back | Send Email to Bằng Lăng (ID: 1475161)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.