Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1474276 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Ken Nguyễn - ID: 1474276
 IP & Posted by:  1.53.170.158 on November 30, 2019 at 10:00pm
 Updated by:  December 23, 2019 at 3:05am
 Gender:  Male
 Age:  28
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Sài gòn
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Huấn luyện gym, l
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Cần một tình cảm lâu dài, cùng nhau xây dựng hạnh phúc gia đình nhỏ... Translate to English
 Free Time:  Nghe nhạc, Gym, Du lịch, shopping, cafe shop... Translate to English
 I Am:  Hoà đồng, vui vẻ, hiền, thân thiện, dễ nhìn... Translate to English
 Looking For:  Người dễ nhìn, hiền, vui vẻ, có lòng nhân hậu, biet yêu thương người yêu... Translate to English

Back | Send Email to Ken Nguyễn (ID: 1474276)




Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.