Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1474233 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

🌺 Tim hanh ph - ID: 1474233
 IP & Posted by:  42.116.76.199 on November 29, 2019 at 7:40pm
 Updated by:  December 1, 2019 at 4:59pm
 Gender:  Female
 Age:  32
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Mỹ tho
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  Kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm được một nửa , và xây dựng gia đình Translate to English
 Free Time:  Đi dạo Translate to English
 I Am:  Mạnh mẽ , tự lập, nghiêm túc trong các mối quan hệ. Translate to English
 Looking For:  Một người đàn ông có chia cầu tiến biết trân trọng yêu quí hạnh phúc gia đình. Translate to English

Back | Send Email to 🌺 Tim hanh ph (ID: 1474233)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.