Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1473519 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

NguyenTrang - ID: 1473519
 IP & Posted by:  14.187.139.73 on November 17, 2019 at 5:25pm
 Updated by:  June 23, 2020 at 5:02pm
 Gender:  Female
 Age:  24
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 State/Province:  New South Wales
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  High School graduate
 Occupation:  sinh viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  ...Rất nhiều... Translate to English
 Free Time:  Nghe nhạc,coi phim,đi cf Translate to English
 I Am:  Hãy tìm hiểu ở tôi Translate to English
 Looking For:  Người đàn ông chững chạc, chung thuỷ biết yêu thương tôi. Có công việc làm ăn ổn định. Tôi muốn 1 mối quan hệ nghiêm túc và tiến tới hôn nhân Translate to English

Back | Send Email to NguyenTrang (ID: 1473519)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.