Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1473089 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Teacher 1977 - ID: 1473089
 IP & Posted by:  69.157.46.82 on November 10, 2019 at 9:57pm
 Updated by:  July 9, 2020 at 12:29pm
 Gender:  Male
 Age:  42
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  170 lbs (78 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Mississauga
 State/Province:  Ontario
 Zip:  L5B 0C6
 Country:  Canada
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  Educator/Thầy Giáo
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Anh là Giáo Viên vùng Peel trong suốt 17 năm qua. Been in Canada for 30 years. Anh tuổi con rắn. Translate to English
 Free Time:  Trang trí (lại) nhà cửa, shopping at my favourite store(s) on a weekly basis, day dreaming, watching Netflix, playing video games, online, chatting/texting, talking on the phone, nghe nhạc radio, và chăm sóc bản thân. Translate to English
 I Am:  A perfectionist who is genuinely sincere, sự nghiệp ổn định, sống nội tâm, và tế nhị (trong cuộc đời tràn đầy quá nhiều giông bão, sóng gió, và khó khăn của mỗi ngày). Translate to English
 Looking For:  Nothing super special. Không có tiêu chuẩn gì đặc biệt và nổi bật cả. Không kén chọn. Are you my soulmate? Am I your soulmate? Đơn giản là cầu chúc cho mình sẽ gặp được nhiều may mắn và hạnh phúc nho nhỏ. Mến chào thân thương và hẹn gặp lại sau em nhé. Translate to English

Back | Send Email to Teacher 1977 (ID: 1473089)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.