Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1472845 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

anh - ID: 1472845
 IP & Posted by:  113.173.159.247 on November 7, 2019 at 4:01am
 Updated by:  November 8, 2019 at 5:39pm
 Gender:  Female
 Age:  44
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Saigon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  nv van phong
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  thích đi du lịch hưởng thụ cuộc sống vui vẻ Translate to English
 Free Time:  học tiếng anh, chơi game, đi mua sắm, cafe với bạn... Translate to English
 I Am:  đơn giản, thật tình, hay cười có tính hài hước nhưng rất nguyên tắc. sống tình cảm và thích chia sẻ... vv... Translate to English
 Looking For:  vui vẻ, tình cảm, chân thành và đơn giản Translate to English

Back | Send Email to anh (ID: 1472845)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.