Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1472585 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Hồng Nhung - ID: 1472585
 IP & Posted by:  27.79.202.160 on November 4, 2019 at 6:45am
 Updated by:  November 5, 2019 at 4:25pm
 Gender:  Female
 Age:  26
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  Hà nội
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Nhân viên Spa
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Kiếm tiền chăm sóc Bme và con trai Translate to English
 Free Time:  Lướt fb, xem phim , đi du lịch Translate to English
 I Am:  Vui vẻ, thạt thật, biết qtam ng khác , là ng phụ nữ của gia đình Translate to English
 Looking For:  Có cv ổn định, biết yêu thg mình và gđ mình Xđ mqh dài lâu, ko lăng nhăng Translate to English

Back | Send Email to Hồng Nhung (ID: 1472585)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.