Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1472397 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

TanNgDC - ID: 1472397
 IP & Posted by:  108.28.148.150 on November 1, 2019 at 2:57am
 Updated by:  November 10, 2019 at 6:47am
 Gender:  Male
 Age:  45
 Height:  5 Feet 8 Inches (173 cm)
 Weight:  185 lbs (85 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Washington DC
 State/Province:  District of Columbia
 Country:  United States
 Religion:  No Religion
 Education:  PhD/Post doctorate
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  dt: +một- hai không hai- chín tám một- không sáu chín chín : +Một là mã quốc gia ... 0 có mục tiêu mục đích gì cả sống và thở mỗi ngày là hạnh phúc rồi Translate to English
 Free Time:  ca hát đánh đàn chơi thể thao Translate to English
 I Am:  thích được ngắm hoàng hôn hay bình minh mỗi ngày Translate to English
 Looking For:  dễ chịu, vui tính, thích ca hát và giữ gìn sức khỏe Translate to English

Back | Send Email to TanNgDC (ID: 1472397)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.