Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1471679 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Nguyễn Ái Phi - ID: 1471679
 IP & Posted by:  103.7.39.16 on October 19, 2019 at 2:55am
 Updated by:  November 5, 2019 at 3:03pm
 Gender:  Female
 Age:  30
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Will tell you later
 From City:  Phan Thiết
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Buôn bán nhỏ
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tim được người thật lòng để kết hôn Translate to English
 Free Time:  Xem phim.nau an.doc bao Translate to English
 I Am:  Hien.tram tính. It nói muốn tìm một người bạn chân thành, biết quan tâm để chia sẻ buồn vui trong cuộc sống Translate to English
 Looking For:   Tìm Kiếm: Tìm một nữa , để đi hết quảng đời còn lại , mong tìm được bạn hợp tánh tình và biết trân trọng tình cảm , chung thủy , cùng nhau chia sẻ buồn vui. Translate to English

Back | Send Email to Nguyễn Ái Phi (ID: 1471679)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.