Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1470667 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Hoang - ID: 1470667
 IP & Posted by:  76.167.252.195 on October 2, 2019 at 12:28pm
 Updated by:  November 7, 2019 at 2:50am
 Gender:  Male
 Age:  48
 Height:  5 Feet 9 Inches (175 cm)
 Weight:  170 lbs (78 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  San Diego
 State/Province:  California
 Country:  United States
 Religion:  Catholic
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  trợ lý nghiên cứ
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Thành công trong cuộc sống. Translate to English
 Free Time:  Thích đọc sách, đi bộ thoải mái,và tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau trên thế giới. Translate to English
 I Am:  Không có thời gian để gặp gỡ những người bạn Việt mới trong cộng đồng. Hi vọng sẻ quen biết được máy bạn mới qua trang web này. Translate to English
 Looking For:  Hiền lành, tánh dễ chịu. Translate to English

Back | Send Email to Hoang (ID: 1470667)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.