Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1470309 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Thamvo - ID: 1470309
 IP & Posted by:  27.74.167.212 on September 26, 2019 at 9:23pm
 Updated by:  February 4, 2020 at 4:32pm
 Gender:  Female
 Age:  35
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hcm
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Nails
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm dc người yêu thương thật lòng và có một mái ấm gia đình hạnh phúc Translate to English
 Free Time:  Hoc tiếng anh Translate to English
 I Am:  Hiền dễ thương sieng năng Translate to English
 Looking For:  Tìm người đọc thân có nghề nghiệp ổn định,thành thật Và muốn có một mái ấm gia dinh hạnh phúc viết thư den thamvofonex ở gmail xin đừng đùa giòn Translate to English

Back | Send Email to Thamvo (ID: 1470309)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.