Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1469907 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Rosypham - ID: 1469907
 IP & Posted by:  59.153.252.243 on September 19, 2019 at 2:27pm
 Updated by:  September 22, 2019 at 1:21am
 Gender:  Female
 Age:  35
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  125 lbs (57 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Tp Đà Nẵng
 Zip:  084
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Kế toán
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm kiếm một người bầu bạn Translate to English
 Free Time:  Xem phim, nghe nhạc, di dạo Translate to English
 I Am:  Muốn người khác tự nhận xét Translate to English
 Looking For:  Tìm người bầu bạn tâm sự,chân tình, tính tình vui vẻ, ngoại hình dễ nhìn, có công việc ổn định Translate to English

Back | Send Email to Rosypham (ID: 1469907)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.