Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1469780 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Hạnh tiger - ID: 1469780
 IP & Posted by:  115.78.3.55 on September 17, 2019 at 12:11am
 Updated by:  November 27, 2019 at 11:57pm
 Gender:  Female
 Age:  45
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Nhân viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:   Tìm được người tâm đầu ý hợp để cùng nhau đi đến hết cuộc đời. Translate to English
 Free Time:  Đi Chùa, Thiện nguyện, cafe cùng bạn... Translate to English
 I Am:  Vui vẻ, hòa đồng, chân thật ghét giả dối Translate to English
 Looking For:   Vui vẻ, chân thật và nhất là nói chuyện cảm thấy đồng cảm và có thiện cảm là được... Translate to English

Back | Send Email to Hạnh tiger (ID: 1469780)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.