Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1469061 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Danny Tran - ID: 1469061
 IP & Posted by:  99.242.40.85 on September 2, 2019 at 7:04pm
 Updated by:  September 11, 2019 at 5:34pm
 Gender:  Male
 Age:  48
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  145 lbs (66 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  London
 State/Province:  Ontario
 Zip:  N5X
 Country:  Canada
 Religion:  No Religion
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  Kinh Doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm bạn gái Translate to English
 Free Time:  Đi du Lịch Translate to English
 I Am:  Ngoại hình không tệ, có học thức, có việc làm ổn định, không hút thuốc, không uống rượu, không cờ bạc, suyên năng làm việc là đứa con ngoan của ba mẹ là cha tốt của các con.Các con đả thành tài đi làm phương xa bỏ anh lại sống 1 mình trong căn nhà rộng lớn. Translate to English
 Looking For:  Tìm phụ nử hiểu biết chuyện đời, sạch sẻ, suyên năng va biết nấu ăn ngon Translate to English

Back | Send Email to Danny Tran (ID: 1469061)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.