Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1468921 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

cam Thuy - ID: 1468921
 IP & Posted by:  113.172.236.192 on August 31, 2019 at 7:47am
 Updated by:  January 10, 2020 at 10:58am
 Gender:  Female
 Age:  59
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Hưu trí
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Dai Translate to English
 Free Time:  May áo dài, trang phục nam nữ,nấu ăn, làm những gì mình thấy vui khỏe Translate to English
 I Am:  Hiền, biết nhường nhịn, yêu thương, lo cho gia đình, vui vẻ, chiù chuộng, tươm tất sạch sẽ Translate to English
 Looking For:  Đàn ông ga lăng, đem lại cho mình niềm vui, an tâm, bình an, chân tình cho nửa còn lại đến cuối đời với tuổi đời trên 60 tuổi ( xin lỗi nếu ai có ý đùa giỡn xin miễn đến đây) Translate to English

Back | Send Email to cam Thuy (ID: 1468921)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.