Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1468674 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Minh Ngọc - ID: 1468674
 IP & Posted by:  103.249.22.33 on August 26, 2019 at 10:18pm
 Updated by:  August 27, 2019 at 7:19pm
 Gender:  Female
 Age:  32
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Vũng Tàu
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Nhân viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:   Tìm được người thật lòng yêu thương mình Translate to English
 Free Time:   Dọn dẹp nhà cửa,nấu ăn Translate to English
 I Am:   Thẳng thắn,hoạt bát và đôi khi lãng mạn Translate to English
 Looking For:   Thật lòng yêu thương tôi và chấp nhận những gì về tôi Translate to English

Back | Send Email to Minh Ngọc (ID: 1468674)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.