Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1467837 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Dan - ID: 1467837
 IP & Posted by:  99.242.40.85 on August 13, 2019 at 11:21am
 Updated by:  August 29, 2019 at 5:17pm
 Gender:  Male
 Age:  49
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  145 lbs (66 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  London
 State/Province:  Ontario
 Zip:  N6B
 Country:  Canada
 Religion:  No Religion
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  Tự kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm người trong mộng Translate to English
 Free Time:  Đến những nơi non nước hửu tình, hoa khoe săc gió đưa hương Translate to English
 I Am:  Xin kê khai tài sản. Ngoại hình của anh không tệ, trình độ học vấn cao, đường đường là 1 vị kỷ sư củng là 1 doanh nhân thành đạt. Bản tánh thẳng thắng, lich sự, tôn trọng nhân quyền, không hút thuốc, không sáng xỉn chiều say, không dối trá, suyên năng, sạch sẻ, thích ăn ngon. Tinh hết ngày hôm nay thi anh không nợ tiền và tình ai hết. Có nhà cao cửa rộng nhưng lại vắng bóng 1 giai nhân. Translate to English
 Looking For:  Trái tim anh đang mở rộng cửa, mong em vào ngự trị. Translate to English

Back | Send Email to Dan (ID: 1467837)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.