Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1467761 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Hannah Lam - ID: 1467761
 IP & Posted by:  45.50.100.108 on August 12, 2019 at 6:37am
 Updated by:  September 13, 2019 at 12:54pm
 Gender:  Female
 Age:  37
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Westminster
 State/Province:  California
 Zip:  92840
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Beauty salon
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Luôn luôn sống tốt hiện tại, siêng làm để có 1 tương lai đẹp hơn Translate to English
 Free Time:  Dành toàn thời gian cho SINH HOẠT GIA ĐÌNH, trò chuyện với người thân, xem phim và nghe nhạc Translate to English
 I Am:  Có chút nóng tính. Thẳng thắn, công bằng, sống lành mạnh và luôn cầu tiến Translate to English
 Looking For:  1 người đàn ông thật sự, thật thà, biết quí trọng tình yêu, siêng năng làm việc, thích chăm lo gia đình, không tứ đổ tường, chăm làm việc Translate to English

Back | Send Email to Hannah Lam (ID: 1467761)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.