Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1467745 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Anh - ID: 1467745
 IP & Posted by:  113.185.79.249 on August 12, 2019 at 1:20am
 Updated by:  August 14, 2019 at 12:19pm
 Gender:  Male
 Age:  20
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  Chăm sóc da
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Nhiều dự định. Translate to English
 Free Time:  Chăm sóc da, đọc sách, uống bia,... Translate to English
 I Am:  Trải nghiệm về con đường đi tìm chân mệnh thiên tử của mình cũng giống như con đường đi thỉnh kinh của bộ phim Tây Du ký vậy: Rất nhiều yêu quái, rất nhiều kiếp nạn chiếu đi chiếu lại năm này qua năm khác.... ☁ ☁ ☁ ☁ ☁ Hàng mây lang thang tìm bạn đời không dối gian. Translate to English
 Looking For:  Chân thành, công việc ổn định, có chí tiến thủ, không hút thuốc,... Translate to English

Back | Send Email to Anh (ID: 1467745)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.