Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1467404 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Vũ Duyên - ID: 1467404
 IP & Posted by:  1.53.221.190 on August 6, 2019 at 9:41pm
 Updated by:  November 21, 2020 at 9:09pm
 Gender:  Female
 Age:  24
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  Tp Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  Some college
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Lấy một người đủ để mình yêu thương. Sinh con và sống tới già. Translate to English
 Free Time:  Nấu ăn, nghe nhạc rủ bạn bè uống trà Translate to English
 I Am:  Lúc buồn thì xem phim, đọc sách, lúc vui thì nghe nhạc, uống trà. Thế giới cạnh khóe nhau mặc kệ họ. Việc của mình suy cho cùng vẫn chỉ là sống một đời thảnh thơi… Translate to English
 Looking For:   Translate to English

Back | Send Email to Vũ Duyên (ID: 1467404)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.