Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1462762 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Đức Hải - ID: 1462762
 IP & Posted by:  27.2.137.43 on May 27, 2019 at 8:25pm
 Updated by:  May 29, 2019 at 4:47pm
 Gender:  Male
 Age:  30
 Height:  5 Feet 10 Inches (178 cm)
 Weight:  155 lbs (71 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hồ chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  Tự Kinh Doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  kết hôn với người mình yêu Translate to English
 Free Time:  nghe nhạc,du lịch và đọc sách Translate to English
 I Am:  hiền lành, vui tính, thật thà. hihihi, nói thế nghe hơi tự khen,nên mong có duyên tìm hiểu nhau thêm Translate to English
 Looking For:  hiền lành,có học thức,là người hiểu chuyện Translate to English

Back | Send Email to Đức Hải (ID: 1462762)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.