Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1462531 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Huyền Anh - ID: 1462531
 IP & Posted by:  14.172.51.245 on May 23, 2019 at 7:15pm
 Updated by:  October 11, 2019 at 8:37pm
 Gender:  Female
 Age:  28
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  thu ngân
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Ổn định sư nghiệp , và có 1 gia đình đầy ấp tiếng cười của trẻ con 🤪🤪 Translate to English
 Free Time:  nghe nhạc ,xem phim , nấu ăn, gym Translate to English
 I Am:  một người vui vẻ , hòa đồng Translate to English
 Looking For:  tìm kiếm mối quan hệ lâu dài tiến đến hôn nhân Translate to English

Back | Send Email to Huyền Anh (ID: 1462531)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.