Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1461663 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Doan Ngoc - ID: 1461663
 IP & Posted by:  113.190.135.24 on May 14, 2019 at 6:18pm
 Updated by:  May 15, 2019 at 4:08pm
 Gender:  Female
 Age:  39
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Huế
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Kế toán
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Mình rất nghiêm túc tìm bạn để kết hôn, sẵn sàng giúp đỡ nhau, thông cảm và chia sẽ mọi điều trong cuộc sống. Translate to English
 Free Time:  Đọc sách Translate to English
 I Am:  Một chút thông minh, một chút nhạy cảm, một chút lãng mạng, và rất tình người. Translate to English
 Looking For:  Lớn tuổi hơn mình, tâm lý, có thể từng bất hạnh trong hôn nhân như mình. Thích nhất người tuổi Sửu (1973) Lớn tuổi, có công việc ổn định, mọi sự tùy duyên. Công việc ổn định Translate to English

Back | Send Email to Doan Ngoc (ID: 1461663)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.