Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1461587 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Bôngđalat - ID: 1461587
 IP & Posted by:  14.237.139.127 on May 13, 2019 at 5:32am
 Updated by:  June 19, 2019 at 3:08pm
 Gender:  Female
 Age:  56
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Đalaṭ
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Giữ trẻ
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm người để chia sẽ những buồn vui, trắc trở trong cuộc sống hàng ngày Translate to English
 Free Time:  Không có thời gian rãnh , nếu được rãnh tối thích cắm hoa , đi Chùa , lang thang trên những con đường it người qua lại Translate to English
 I Am:  Hoà đồng vui vẻ , thch́ giúp đỡ người khác nếu có điều kiện Translate to English
 Looking For:  Chỉ cần người đó trung thực , không bảo thủ biết lắng nghe và sẵn sàng chia sẽ là phước lắm rồi Xin lỗi tôi không thích người nước ngoài , đơn giản vì không biết tiếng Anh Translate to English

Back | Send Email to Bôngđalat (ID: 1461587)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.