Chu Nho | Chu Lon       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Ho So: 1461379 Dang Ky Ho So Sua Chua Ho So Xem Thu Tu Tim Kiem Ho So Bao Cao Ho So Xau Trang Chinh

 Yellow Card - ID: 1461379
 IP va Ngay:  27.65.108.65 on May 9, 2019 at 9:51am
 Sua Chua Ngay:  May 11, 2019 at 4:38pm
 Gioi Tinh:  Nam
 Tuoi:  47
 Chieu Cao:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Can Nang:  145 lbs (66 kg)
 Than Hinh:  Athletic
 Tu Thanh Pho:  Sai Gon
 Dat Nuoc:  Viet Nam
 Ton Giao:  No Religion
 Hoc Van:  MA/MS/MBA
 Nghe Nghiep:  Kinh doanh
 Hut Thuoc:  Non-smoker
 Uong Ruou:  Light/social drinker
 Gia Canh: Divorced
 Muc Tieu:  Kinh doanh tốt, thu nhập cao gửi hết vào "HD Lion Bank - Ngân Hàng Sư tử Hà Đông" Doi qua tieng Viet
 Gio Ranh Roi:  Hưởng thụ, xài một phần rất nhỏ số tiền mà mình làm ra khi còn được xài riêng! Doi qua tieng Viet
 Toi La:  Vui vẻ, tình cảm, có khiếu hài hước Doi qua tieng Viet
 Tim Kiem:  Nghiêm túc, dữ dội nhưng không bạo lực la lối! Là GĐ của "HD Lion Bank" Doi qua tieng Viet

Tro Lai | Goi Thu Den Yellow Card (ID: 1461379)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.