Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1461131 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Anh Khờ - ID: 1461131
 IP & Posted by:  113.22.229.20 on May 4, 2019 at 8:13pm
 Updated by:  June 19, 2019 at 6:58pm
 Gender:  Male
 Age:  40
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  155 lbs (71 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Quản lý
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Sống hòa đồng, có thêm người bạn là bớt đi một kẽ thù Translate to English
 Free Time:  Thể thao, nghe nhạc, thích làm những việc có nhiều ý nghĩa Translate to English
 I Am:  Tôi là người sống hòa đồng, thích hướng thiện, biết yêu thương người nghèo, thương loài vật. Sống chân thật và nghiêm túc Translate to English
 Looking For:  Hòa đồng, năng động, biết yêu thương người khó khăn, có tâm hướng thiện, sống nghiêm túc và chân thật Translate to English

Back | Send Email to Anh Khờ (ID: 1461131)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.