Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1460806 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Trí Anh Nguyễ - ID: 1460806
 IP & Posted by:  27.78.156.174 on April 29, 2019 at 8:36am
 Updated by:  May 2, 2019 at 4:01pm
 Gender:  Gay
 Age:  24
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  130 lbs (59 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sài Gòn
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Adidas
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Cố gắng để đạt những điều tốt nhất trong Cuộc Sống, gặp Người Bạn Đời Thật Lòng Cùng Nhau sống và khám phá Mọi Nơi Đẹp Nhất trên Đời Này! Translate to English
 Free Time:  Listen to music Translate to English
 I Am:  Thật thà, vui vẻ, hoà đồng, thích khám phá và du lịch, yêu Mọi thứ, Thiên Nhiên và Động Vật Translate to English
 Looking For:  Một Ngừoi thật lòng Cùng Nhau có thể khám phá Mọi Cảnh Đẹp trên Đời Này! Translate to English

Back | Send Email to Trí Anh Nguyễ (ID: 1460806)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.