Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1460229 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Nắng Ban mai - ID: 1460229
 IP & Posted by:  171.249.122.146 on April 19, 2019 at 7:57am
 Updated by:  October 12, 2019 at 5:25pm
 Gender:  Female
 Age:  29
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Long an
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Nhan vien
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  " Đời người nào mong có gì nhiều, chẳng cần nghiêng nước nghiêng thành chỉ cần 1 người nghiêng về phía mình cả đời là đủ. Hạnh phúc chính là khi biết được người mình yêu cũng chính là người yêu mình, chỉ cần bạn có thể chờ đến lúc ấy, bạn sẽ biết rằng hóa ra hạnh phúc là đúng người đúng thời điểm" Translate to English
 Free Time:  Đọc sách, ... Translate to English
 I Am:  Hòa đồng,nghiêm túc, chân thành Translate to English
 Looking For:  Thành thật, Chân thành, nghiêm túc Translate to English

Back | Send Email to Nắng Ban mai (ID: 1460229)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.