Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1459048 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

HUY VINH - ID: 1459048
 IP & Posted by:  123.21.65.75 on March 27, 2019 at 9:03pm
 Updated by:  December 5, 2019 at 1:42am
 Gender:  Male
 Age:  51
 Height:  5 Feet 8 Inches (173 cm)
 Weight:  160 lbs (73 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Nhan Vien
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm bạn gái đàng hoàng để đến hôn nhân ,mong gặp người có cùng mục đích như mình Translate to English
 Free Time:  Đọc sách ,caphe,chơi Tennis ,du lịch gần .suy nghĩ và hành động tích cực ,giúp đỡ mọi người trong khả năng của mình Translate to English
 I Am:  Lớn tuổi ,công việc tốt ,thích du lịch và thể thao , Translate to English
 Looking For:  bạn gái lớn tuổi ,cùng muốn lập gia đình , ổn định cuộc sống . ,biết quan tâm đến gia đình nhỏ của mình . Translate to English

Back | Send Email to HUY VINH (ID: 1459048)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.