Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1458215 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Về đâu - ID: 1458215
 IP & Posted by:  166.137.143.90 on March 14, 2019 at 7:09am
 Updated by:  June 17, 2019 at 1:30pm
 Gender:  Male
 Age:  52
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  140 lbs (64 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Vail
 State/Province:  Colorado
 Zip:  70056
 Country:  United States
 Religion:  Catholic
 Education:  Some college
 Occupation:  Đi làm như mọi ng
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm bạn để tâm sự và chia sẽ ưu phiền của cuộc sống hằng ngày, nếu hợp sẽ tiến xa.willing to relocate nếu hợp và tính xa hơn. Translate to English
 Free Time:  Xem tin tức, thể dục, làm những gì mình thích, Translate to English
 I Am:  Hiền và dễ tánh, ko thích gì mấy ồn ào, vui tánh hay giúp đỡ người mình thương yêu. Sốt sắng và chăm sóc người mình thương. Rất chân thật và chung tình. Thẳng tánh dễ mích lòng nếu đối tượng ko chân thành. Translate to English
 Looking For:  Tương tự như tôi, cần nhất là chân thật, ko giả dối, biết tôn trọng đối tượng, ko cờ bạc càng tốt. Tìm bạn trong nước Mỹ only..... Translate to English

Back | Send Email to Về đâu (ID: 1458215)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.