Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1456893 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Kim - ID: 1456893
 IP & Posted by:  172.58.96.75 on March 3, 2019 at 4:51am
 Updated by:  August 15, 2019 at 11:33am
 Gender:  Female
 Age:  33
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  95 lbs (43 kb)
 Body Type:  Average
 From City:  Houston
 State/Province:  Texas
 Country:  United States
 Religion:  Catholic
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  Nail
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Widowed
 My goal:  Kiếm that nhiều tiền và sống vui vẻ . Translate to English
 Free Time:  Nấu ăn ,xem film .thích đi chơi cùng gia đình , Translate to English
 I Am:  Vui vẻ , hòa đồng ,sống về tình cảm nhiều ,là một phụ nữ truyền thống và hiện đại .là người của gia đình .rất ghét sự giả dối .ai cũng nhận xét là rất hiền ,nhưng rất khó tính với nhưng người không biết điều hiii Translate to English
 Looking For:  Friends,( hình master không phải của minh , vì minh khong muốn bị phiền phức , hình phía bên dưới là hình thật của mình ) . Translate to English

Back | Send Email to Kim (ID: 1456893)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.