Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1455882 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Hạ vân - ID: 1455882
 IP & Posted by:  66.249.88.1 on February 19, 2019 at 11:27pm
 Updated by:  October 16, 2019 at 5:34pm
 Gender:  Female
 Age:  32
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  95 lbs (43 kb)
 Body Type:  Slim
 From City:  Bien Hoa
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Thiet ke
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Nói sau Translate to English
 Free Time:  Gặp gỡ bạn và người thân, nghe nhạc, xem phim, vẽ tranh, đi du lịch. Translate to English
 I Am:  Hòa đồng,tử tế, biết cảm thông Translate to English
 Looking For:  Một người bạn đồng hành trọng tình cảm, yêu thương gia đình và chia sẻ những diều giản đơn trong cuộc sống. Translate to English

Back | Send Email to Hạ vân (ID: 1455882)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.