Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1455732 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Lá vàng ! - ID: 1455732
 IP & Posted by:  125.214.56.20 on February 17, 2019 at 10:05pm
 Updated by:  June 1, 2019 at 4:00pm
 Gender:  Male
 Age:  63
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  140 lbs (64 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Vũng Tàu
 State/Province:  Texas
 Zip:  75243
 Country:  United States
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Retired
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 Free Time:  Xem TV, thể dục, đi câu cá... Translate to English
 I Am:  Li dị đã lâu, không vướng bận, sống lành mạnh, sức khỏe tốt. Quốc tịch Mỹ,đã về Vũng Tàu nghỉ hưu. Translate to English
 Looking For:  Bạn nữ từ 52t - 60t, ở Vũng Tàu. Có cuộc sống ổn định,lành mạnh không phức tạp & không quá se sua. Translate to English

Back | Send Email to Lá vàng ! (ID: 1455732)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.