Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1451321 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Nguyễn Dũng - ID: 1451321
 IP & Posted by:  123.21.122.182 on January 23, 2019 at 8:19pm
 Updated by:  January 24, 2019 at 12:36am
 Gender:  Male
 Age:  59
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  160 lbs (73 kg)
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  Some college
 Occupation:  Luật sư
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  tìm kiếm bạn đời Translate to English
 Free Time:  Câu cá, đánh cờ, đi du lịch, cafe, làm các công việc cần làm Translate to English
 I Am:  tự tìm hiểu Translate to English
 Looking For:  đã ly dị, tính tình vui vẻ, hiền dịu Translate to English

Back | Send Email to Nguyễn Dũng (ID: 1451321)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.