Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1449713 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

John Huynh - ID: 1449713
 IP & Posted by:  41.80.148.250 on January 14, 2019 at 10:04am
 Updated by:  March 18, 2019 at 5:06am
 Gender:  Male
 Age:  55
 Height:  5 Feet 8 Inches (173 cm)
 Weight:  175 lbs (80 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  washington dc
 State/Province:  District of Columbia
 Zip:  20001
 Country:  United States
 Religion:  Christian
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  Military
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Widowed
 My goal:  Mục tiêu lâu dài của tôi là tìm một đối tác nghiêm túc cho một mối quan hệ nghiêm túc sẽ dẫn đến hôn nhân Translate to English
 Free Time:  Tôi thích tập thể dục trong phòng tập thể dục, đọc các tạp chí học thuật, chơi gôn, bơi lội, mua sắm và lái xe dài Translate to English
 I Am:  Tôi quan tâm, yêu thương, khiêm tốn, dễ gần, chăm chỉ và đáng tin cậy Translate to English
 Looking For:  Tôi đang tìm kiếm một đối tác yêu thương, khiêm tốn, dễ gần, chăm chỉ và đáng tin cậy cho một mối quan hệ nghiêm túc sẽ dẫn đến hôn nhân Translate to English

Back | Send Email to John Huynh (ID: 1449713)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.