Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1449549 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Nguyễn Xuân T - ID: 1449549
 IP & Posted by:  171.252.120.20 on January 11, 2019 at 7:53am
 Updated by:  May 18, 2019 at 4:25pm
 Gender:  Female
 Age:  24
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  95 lbs (43 kb)
 Body Type:  Slim
 From City:  TP. Hồ Chí Mi
 Country:  United States
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Nhân viên kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Muốn tìm được người hợp với bản thân và tiến tới xa hơn Translate to English
 Free Time:  Đi du lịch Translate to English
 I Am:  Vui vẻ dễ gần Translate to English
 Looking For:  Chín chắn và trưởng thành Translate to English

Back | Send Email to Nguyễn Xuân T (ID: 1449549)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.