Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1449535 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Lâm Duy - ID: 1449535
 IP & Posted by:  1.55.46.103 on January 11, 2019 at 2:30am
 Updated by:  January 11, 2019 at 5:01pm
 Gender:  Male
 Age:  32
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Bảo Lộc
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  Some college
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  ... Translate to English
 I Am:  Người phố núi Bảo Lộc. Sống đơn giản. Với người ngoài khá ít nói, quen thân sẽ nói nhiều hơn. Thích cuộc sống gia đình. Translate to English
 Looking For:  Tìm bạn nữ còn độc thân. Một người đơn giản, bình dị, chân thật, yêu gia đình, gần gũi, thân thiện. Một người có thể hiểu mình và thực sự quan tâm đến mình. Translate to English

Back | Send Email to Lâm Duy (ID: 1449535)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.