Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1449328 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Tìm bạn du li - ID: 1449328
 IP & Posted by:  199.249.230.68 on January 7, 2019 at 10:19pm
 Updated by:  June 1, 2019 at 4:35pm
 Gender:  Male
 Age:  48
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  140 lbs (64 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Chicago
 State/Province:  Illinois
 Zip:  62020
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Kỷ Sư
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm bạn gái đi du lịch khắp mọi nơi Translate to English
 Free Time:  Gym,đọc sách,xem TV, Philvanhoang%gmail Translate to English
 I Am:  Một người đơn giản,hòa đồng và vui tính. Sự nghiệp vững vàng. Translate to English
 Looking For:  Một người hiền,dể nhìn,thong minh,thích đi du lịch. Translate to English

Back | Send Email to Tìm bạn du li (ID: 1449328)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.