Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1448561 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

HOA ĐỖ QUYÊN - ID: 1448561
 IP & Posted by:  113.172.148.255 on December 26, 2018 at 3:57pm
 Updated by:  December 28, 2018 at 4:57pm
 Gender:  Female
 Age:  47
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  125 lbs (57 kg)
 Body Type:  Will tell you later
 From City:  Hcm
 Country:  United States
 Religion:  Will tell you later
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  Thợ may
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Gắn bó lâu dài Translate to English
 Free Time:  Caphe nghe nhạc nấu ăn du lịch Translate to English
 I Am:  Tôi sống đơn giản chân thành và biết chia sẽ sống vì gia đình ! Translate to English
 Looking For:  Độ lượng khoang dung biết chia sẽ và chân thành Translate to English

Back | Send Email to HOA ĐỖ QUYÊN (ID: 1448561)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.