Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1448425 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Huan - ID: 1448425
 IP & Posted by:  85.80.251.149 on December 24, 2018 at 1:12am
 Updated by:  June 10, 2019 at 3:04am
 Gender:  Male
 Age:  47
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  175 lbs (80 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Glostrup
 Zip:  2600
 Country:  Denmark
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Lam ve vi tinh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm một người mình yêu thật lòng và cùng xay dap gia dình Translate to English
 Free Time:  Đọc sách, coi phim, tham ban be Translate to English
 I Am:  Con người vui tánh, dễ yêu, dễ quên, hòa dồng, biet lo lang cho nguoi minh yeu Translate to English
 Looking For:  Anh muốn tìm một người thật lòng với mình, có học, rọng lượng, không lớn tiếng khi giận và yêu anh Translate to English

Back | Send Email to Huan (ID: 1448425)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.