Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1447357 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

DART - ID: 1447357
 IP & Posted by:  115.78.230.70 on December 6, 2018 at 12:25am
 Updated by:  December 6, 2018 at 1:39am
 Gender:  Male
 Age:  45
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  140 lbs (64 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Sài Gòn
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Lady first and First Lady! Translate to English
 Free Time:  Chơi một mình và đang tìm người chơi chung! Hihi Translate to English
 I Am:  Lúc khó chịu như Ông già, lúc dễ thương và nghịch ngợm như Trẻ lên 10, nói chung là không có VK quản lý nên sống tự do quen rồi. Bây giờ nếu có người không biết có còn tự do nhiều nữa không? Translate to English
 Looking For:  Chân thành, cởi mở, có khiếu hài hước, vị tha.... Translate to English

Back | Send Email to DART (ID: 1447357)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.