Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1447082 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Vinh - ID: 1447082
 IP & Posted by:  68.203.150.149 on December 1, 2018 at 12:28am
 Updated by:  December 1, 2018 at 10:08pm
 Gender:  Male
 Age:  52
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  170 lbs (78 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Dallas
 State/Province:  Texas
 Zip:  750XX
 Country:  United States
 Religion:  Catholic
 Education:  AA (2 years college)
 Occupation:  Electronics Techician
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Widowed
 My goal:  Tìm bạn tri kỹ Translate to English
 Free Time:  Internet, tập thể dục, coi TV, câu cá... Translate to English
 I Am:  Hiền, vui tánh, cởi mở, chân thành và đơn giản Translate to English
 Looking For:  Tìm bạn gái hiền, vui vẻ, hoà đồng, dể thương và dể mến để xây dựng một gia đình đầm ấm và yêu thương nhau suốt cuộc đời. Translate to English

Back | Send Email to Vinh (ID: 1447082)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.