Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1446268 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Anh Quân - ID: 1446268
 IP & Posted by:  1.53.53.63 on November 17, 2018 at 8:26pm
 Updated by:  May 13, 2019 at 11:07pm
 Gender:  Male
 Age:  42
 Height:  5 Feet 8 Inches (173 cm)
 Weight:  160 lbs (73 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  TP HCM
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Tự do
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm bạn tri kỷ- mục tiêu lâu dài là lập gđ Translate to English
 Free Time:  Cafe, nghe nhạc, xem phim và đi du lịch Translate to English
 I Am:  Tình cảm,nội tâm, dễ gần Translate to English
 Looking For:  Tất cả các bạn nữ có cùng mục tiêu Translate to English

Back | Send Email to Anh Quân (ID: 1446268)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.