Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1445638 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Minh - ID: 1445638
 IP & Posted by:  115.77.71.141 on November 7, 2018 at 8:42pm
 Updated by:  December 8, 2018 at 3:59am
 Gender:  Male
 Age:  43
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  130 lbs (59 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  ho chi minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  Giám đốc văn phò
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  stable life with loyal partner. Ổn định cuộc sống và tìm được bạn cùng hoàn cảnh, lối sống. Translate to English
 Free Time:  gym, tập thể dục. Mua sắm, dọn dẹp nhà cửa. Du lịch, gặp gỡ bạn mới, khách du lịch Translate to English
 I Am:  good shape at u50, luôn tự tin, ham học. anh làm về phiên dịch va dạy tiếng anh, anh đang sống ở nhà riêng ơ SG. Giớ làm giám đốc kiêm đại diện chó CTy bên Mỹ. Translate to English
 Looking For:  good shape at u40, luôn tự tin, ham học. Bạn đới phụ giúp kinh doanh và việc nhà, chăm sóc nhau khi ốm đau. Cùng tiêu tiền hợp lý. Translate to English

Back | Send Email to Minh (ID: 1445638)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.