Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1445533 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Minh Tran - ID: 1445533
 IP & Posted by:  173.221.246.36 on November 6, 2018 at 10:51am
 Updated by:  November 6, 2018 at 3:46pm
 Gender:  Male
 Age:  49
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  165 lbs (75 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:   Daytona Beach
 State/Province:  Florida
 Zip:  32114
 Country:  United States
 Religion:  Will tell you later
 Education:  Some college
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Hãy thành công và chăm sóc tốt cho con cái và gia đình của tôi Translate to English
 Free Time:  Cleaning , cooking,laundry, gardening, fishing, shopping, go to beach, charity donations, watch movies Translate to English
 I Am:   Tôi là cha đơn với 2 đứa con đáng yêu nhưng bây giờ họ không về nhà. Họ trở về nhà sớm. Tôi rất thân thiện với thứ hai. Translate to English
 Looking For:  mối quan hệ nghiêm túc với một phụ nữ tốt và thực sự Translate to English

Back | Send Email to Minh Tran (ID: 1445533)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.