Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1444928 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Quê Tôi - ID: 1444928
 IP & Posted by:  65.96.221.28 on October 27, 2018 at 7:26pm
 Updated by:  June 30, 2020 at 9:00pm
 Gender:  Male
 Age:  55
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  175 lbs (80 kg)
 Body Type:  Ample
 From City:  Malden
 State/Province:  USA
 Zip:  22222
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  CNChinhPhu
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm bạn đời để cùng chia sẻ những lúc buồn vui và nắm tay nhau đến cuối cuộc đời. Translate to English
 Free Time:  các bạn hãy lưu ý: nếu bạn muốn biết hồ sơ của người gởi thư cho bạn từ đâu gởi lại thì hãy copy số IP của họ rối dán vào trang web: ip2location(chấm)com trong khuông có chữ (Type in an IP address rồi bấm FIND) bạn sẽ biết họ từ đâu liền... vì hiện nay có rất nhiều đứa từ Phi Châu nói đến từ Mỹ, VN và đăng hình người khác để gạt mình. Translate to English
 I Am:  Sống giản dị. Translate to English
 Looking For:  37-50t, thật thà, siêng năng, yêu cuộc sống gia đình, sống giản dị để dễ thông cảm cho nhau. Translate to English

Back | Send Email to Quê Tôi (ID: 1444928)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.